Smart Lighting

Producent i importer oświetlenia

Komunikaty

SMART Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, informuje, iż wprowadzona do obrotu oprawa LED Lightech Eco 18W, biały-ciepły, 3000-3500K, kod EAN 5903263466109, nie spełnia wymagań określonych w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp użytku domowego, w związku z § 4 pkt 1 ppkt a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania, z uwagi na to, iż wartość średniego strumienia świetlnego odbiega od zadeklarowanego o więcej niż dopuszczalne 10% i wynosi 1612,5 lm przy zadeklarowanym 1980 lm. Ponadto kąt rozsyłu światła wynosi 130° zamiast zadeklarowanego 120°. Ogłoszenia publikuje się w związku z prowadzonym postepowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.